Privacyverklaring

Het beschermen van uw gegevens en het bewaken van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren we u daarom over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

Anonieme gegevensverzameling
U kunt onze websites bezoeken, zonder gegevens over uzelf in te voeren. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, analyseren we enkel statistische gegevens, die een conclusie over uw persoon niet mogelijk maken.


Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Door het gebruik van het contactformulier verzamelen we persoonlijke gegevens (informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) enkel in de mate die door u beschikbaar gesteld werd. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden hierna verwijderd, voor zover u niet akkoord bent gegaan met een verdere verwerking en gebruik.


Gegevensverzameling bij het opstellen van reactie
Wij verzamelen persoonlijke informatie als onderdeel van uw reactie op een artikel of post naar de mate zoals ze door u meegedeeld worden.


Bovendien, wordt uw IP-adres opgeslagen bij het invoeren van een reactie en dit ter bescherming van mechanische reacties. Daarom wordt u bij het invoeren van uw reactie uitdrukkelijk gevraagd om akkoord te gaan met het opslaan van uw IP-adres.
Uw toestemming in dit verband luidt als volgt:

"Bewertung abgeben"


Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens
We verzamelen persoonlijke gegevens (informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) in de mate dat deze gegevens door u ter beschikking gesteld worden.
De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens gebeurt voor het verwerken van uw bestelling en voor het verwerken van uw verzoeken.
Na de volledige verwerking van het contract worden alle persoonlijke gegevens in eerste instantie, rekening houdend met fiscale en commerciële bewaartermijnen opgeslagen en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u hebben ingestemd met de verdere verwerking en gebruik.


Gebruik van het mailadres voor het toesturen van de newsletter
Wij gebruiken uw e-mailadres, onafhankelijk van de regeling van het contract, uitsluitend voor promotionele doeleinden op nieuwsbrieven, voor zover u daarmee uitdrukkelijk ingestemd heeft.
Uw toestemming in dit verband luidt als volgt:

""Neuigkeiten und Rabatte" durch Anhaken und Bestätigen des Buttons "Absenden"
oder
"Ich möchte über Neuigkeiten und Rabatte informiert werden. Sie können den Newsletter jederzeit kostenlos abbestellen. Die Kontaktdaten hierzu finden Sie in unserem Impressum." durch Anhaken im Bestellvorgang" .


U kunt u op elk moment met gebruik van de juiste link of door te schrijven naar ons uitschrijven op de nieuwsbrief, de contactgegevens hiervoor vindt u terug in ons impressum.
Uw mailadres wordt dan uit de verdeler verwijderd.


Doorgeven persoonlijke gegevens
Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal niet gebeuren. De enige uitzonderingen hierop zijn onze partners, die we nodig hebben voor het vervullen van het contract. In deze gevallen houden we ons strikt aan de nationale wetgeving omtrent privacy. We houden het aantal gegevens dat we doorgeven zo beperkt mogelijk.


Verzamelen en verwerken van gegevens bij risicobeoordeling
Voor zover we vooraf presteren, bv. bij het maken van een aankoop op factuur, behouden wij ons het recht voor om onze legitieme belangen te beschermen, indien nodig, een risicobeoordeling op basis van wiskundige en statistische methoden, met behulp van de
mediafinanz AG, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück inhalen. Hiervoor geven wij de persoonlijke gegevens door die nodig zijn voor een solvabiliteitscontrole daar en gebruiken we de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtig besluit over de start, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst.
Het resultaat van de risicobeoordeling kan waarschijnlijkheidswaarden (score waarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden en in wiens berekening onder andere adresgegevens gebruikt worden. Er wordt rekening gehouden met uw kwetsbare belangen volgens de wettelijke bepalingen.


Cookies
Onze webpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst en in uw browser opgeslagen worden. Ze hebben als nut ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Verder maken Cookies het ook mogelijk voor onze systemen uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie.


Gebruik van de Remarketing of "Gelijkaardige doelgroepen" functie van Google Inc.
De aanbieder gebruikt op de website de functie Remarketing of "Gelijkaardige doelgroepen" van Google Inc. ("Google"). Dankzij deze functie kan de aanbieder de bezoeker van de website doelgericht reclame tonen, aangezien voor de bezoeker van de website van de aanbieder gepersonaliseerde aanbiedingen die hem interesseren ingeschakeld worden, wanneer hij andere websites in het Google Display netwerk bezoekt. Door het doorvoeren van een analyse van het gebruik van websites, die de basis voor het opstellen van interessante advertenties bouwt, gebruikt Google zogenaamde Cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een cijfervolgorde in het browser van de bezoeker op. Via dit getal krijgt men informatie over de bezoekjes aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website opgeslagen. Wanneer u nadien een andere website in het Google Display netwerk bezoekt, krijgt u reclame te zien, die heel waarschijnlijk te maken heeft met daarvoor opgeroepen producten of informatie.
U kunt het gebruik van Cookies door Google deactiveren, door naar de volgende link te surfen en daar de plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

U kan ook het gebruik van Cookies door andere aanbieders deactiveren, door de deactivatie site van het netwerk initiatief (Network Advertising Initiative) http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vernoemde verdere informatie op Opt-Out te zetten. Meer informatie over Google Remarketing en de privavycerklaring vindt u onder: http://www.google.com/privacy/ads/


Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking
Wij maken gebruik van het online reclameprogramma "Google AdWords" en in het kader van Google AdWords de Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google').
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een Cookie voor de Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze Cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen daardoor niet voor persoonlijke identificatie.
Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoeken en de Cookie nog niet veropen is, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie geklikt heeft en naar deze site gebracht werd.
Elke kant van Google AdWords krijgt een andere Cookie. Op die manier is het onmogelijk dat Cookies via de websites van AdWords klanten gevolgd kunnen worden.
De informatie, die met behulp van de Conversion Cookie verzameld wordt, wordt gebruikt voor de Conversion statistieken voor AdWords klanten die voor deze Conversion Tracking gekozen hebben. Hierdoor komen klanten het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie klikt heeft en die verder geleid werden naar een pagina die voorzien was van een Conversion Tracking Tag. Er wordt echter geen informatie meegedeeld waardoor de gebruiker geïdentificeerd kan worden.
Wanneer u niet aan Tracking deel wil nemen, kan u dit gebruik weigeren, indien u de installatie van Cookies door een overeenkomstige instelling op uw browser verhindert (mogelijkheid tot deactiveren). In dat geval wordt u niet opgenomen in de Conversion Tracking statistieken.
Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u onder: http://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde Cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maakt een analyse te maken van het gebruik van de site door u. De door de Cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien overgeleverd aan een server van Google in Amerika en wordt daar ook opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten door het verdrag van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om diensten die gerelateerd zijn met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te verstrekken. De in het kader van Google Analytics overgebracht IP-adres van uw browser, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van Cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser, we herinneren er u aan, dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google gestuurd wordenen en u kunt de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].


Informatie, correctie, afscherming, schrapping
U heeft steeds het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsook het recht op correctie, schrapping of afscherming. Contacteer ons indien u dit wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum.


Laatste update: 03.12.2015